Välkommen till Polyproject
 - Smarta lösningar för en renare miljö!

Polyproject är ett miljöteknikbolag specialiserat på produkter för behandling och rening av aggressiva vätskor, vatten, gaser och luft. Med över 30 års erfarenhet kan vårt åtagande vara allt ifrån att leverera en enkel produkt utförd enligt ritningsunderlag till en nyckelfärdig anläggning där vi tar ansvar för processen, tillverkar utrustningen, tar anläggningen i drift och där vårt serviceteam säkerställer driften genom reservdelsförsäljning och regelbundna servicebesök.

Verksamheten har idag flera huvudinriktningar:

  • Tillverkning och försäljning av komponenter såsom tankar, kar, lameller i GAP och termoplast.
  • System för industriell vattenrening.
  • Skrubberteknik
  • System för oorganisk ytbehandling.
  • Legotillverkning av komponenter i GAP och termoplast enlig kundens önskemål.
  • Eftermarknad

Kunderna finns huvudsakligen inom den privata och offentliga sektorn. Produkterna och tjänsterna har hög teknisk nivå vilket gör oss till ett av de ledande företagen i Skandinavien. Vi har visat att vi kan kombinera det stora företagets resurser med det lilla företagets flexibilitet och servicekänsla. Genom vår erfarenhet, kunskap, ”know-how”, egna processpecialister och med egen produktutveckling, konstruktion och tillverkning kan vi leverera komponenter och anläggningar kostnadseffektivt med rätt kvalitet.

Daniel Bergsten, VD Polyproject