• Du är här:
  • Home /
  • Presentation /

Om Polyproject

Företaget_Presentation
Polyproject grundades 1967 och har allt sedan starten arbetat med att ständigt utveckla tekniken och produkterna för att möta marknadens krav. Det har gjort oss till ett av Skandinaviens ledande miljöteknikbolag.

Ren luft och rent vatten är Polyprojects mål

I takt med att miljöproblemen ökar och klimatet i världen blir allt varmare ökar kraven på att miljöutsläppen ska minska. I och med skärpta krav på utsläpp från industrier, förbränningsanläggningar och trafik har den miljörelaterade ohälsan på grund av luftföroreningar i allmänhet minskat. Dock kvarstår många problem som kan medföra hälsorisker för människor. Att ha tillgång till ren luft, rent vatten och en giftfri miljö är en mänsklig rättighet, något som Polyproject arbetar för.

Från produkter till nyckelfärdiga anläggningar

Vi erbjuder allt från enkla produkter producerade enligt ritningsunderlag från dig till nyckelfärdiga anläggningar där vi tar ansvar för hela processen. Vi tillverkar utrustningen och driftsätter anläggningen. Vårt serviceteam säkerställer driften genom regelbundna servicebesök.

Företaget är uppdelat i fyra avdelningar: System, Komponenter, Produktion och Eftermarknad.

System

Systemavdelningen bygger system för industriell vattenrening, dricksvattenrening, ytbehandling, skrubbrar och skräddarsydda applikationsanpassade komponenter. Kunderna finns främst inom den kommunala sektorn och inom industrin.

Komponenter/Produktion

Avdelningarna Komponenter och Produktion producerar komponenter och lego i GAP och termoplast. Huvuddelen är komponenter som levereras som hela anläggningar. En del av produktionen utgår också från våra kunders egna ritningar och konstruktioner.

Eftermarknad

Avdelningen Eftermarknad ansvarar för kundservice, reservdelsförsäljning och ombyggnader. För att möta våra kunders behov har vi, förutom våra ordinarie medarbetare, även ett nätverk av servicetekniker och montörer som kan rycka in på montageplatser.

Varmt välkommen till Polyproject!

Frank BetanderDysenius, VD