Välkommen till Polyproject
 – Smarta lösningar för en renare miljö!

Polyproject är specialiserat på produkter för rening av aggressiva vätskor, vatten, gaser och luft. Vi är ett av Skandinaviens ledande miljöteknikbolag och levererar såväl nyckelfärdiga anläggningar som skräddarsydda komponenter. Vi har över 50 års erfarenhet och utvecklar ständigt våra tekniska lösningar för att tillmötesgå marknadens krav och våra kunders önskemål.

Vi vet hur viktigt det är med service och tar därför ansvar för hela processen. Vi tillverkar utrustningen, tar anläggningen i drift och säkerställer att den fungerar med regelbundna servicebesök.

Eftermarknad

Det är viktigt för oss att du som kund känner dig trygg med oss och att du kan säkra din produktion. Därför erbjuder vi service, reservdelar och utför reparationer ute på plats. Kontakta Markus Nissinen för mer information.
Varmt välkommen!

Isabell Lindahl, tf VD