• Du är här:
  • Hem /
  • Indunstare /

Indunstare – ett värdefullt verktyg för att skydda miljön

Polyproject säljer indunstare till energi- och ytbehandlingsindustrin. De reducerar, separerar och återvinner processvatten och kemikalier, samt minimerar miljöfarligt avfall från industriella processer och avloppsvätskor.

De ökade miljökraven kräver att industrin återvinner miljöfarligt avfall i större utsträckning. Indunstare tar hand om farligt och förorenat avloppsvatten på ett effektivt vis. Förutom att de hjälper till att nå uppsatta miljömål bidrar de till att minska totalkostnader för hantering, rening, återvinning och separation av industriella processer.

indunstare2indunstare1