• Du är här:
  • Hem /
  • Kemikaliehantering /

Kemikaliehantering

Hantering av kemikalier är något som alltid ska göras med säkerhet som främsta motto. Vi på Polyproject hanterar dagligen projekt som rör kemikaliehantering och vi är idag en av de främsta aktörerna på marknaden när det gäller säker förvaring och hantering av kemikalier.

Några av de produkter som vi tillhandahåller är:

Förvaringstankar för olika kemikalier

Dessa tankar kan vara enkelmantlade eller dubbelmantlade. Om Cisternen är enkelmantlad kan det finnas krav på separat Invallning beroende på vilken kemikalie som ska förvaras i Cisternen.

Mixingtankar

Polyproject tillverkar en mängd olika mixing- och upplösningstankar för olika kemikalier. De vanligaste kemikalierna är

  • Polymer
  • Kaliumpermanganat
  • Kalciumklorid
  • Kalkmjölk
  • Spädning av lut (NaOH)
  • Spädning av svavelsyra (H2SO4)
  • Spädning av saltsyra (HCL)

Doserbehållare

Ett effektivt sätt för att förbättra arbetsmiljön för de som arbetar med IBC-system är att använda sig av en dosertank som IBC-behållaren är ansluten till. Man gör sedan en fast installation av nivågivare, doser/transportpump på dosertanken. Dosertanken är i sin tur ansluten mot IBC-containern med en slang som man enkelt lossar då det är dags att byta IBC-behållaren till en ny. Genom att arbeta på det här sättet så minimerar man säkerhetsriskerna som annars uppstår vid en manuell förflyttning av sugslangar, nivågivare etc.

Kompletta system för lossning och lastning via fordon (bulk)

Vi på Polyproject erbjuder kompletta system för hantering av lossning eller lastning via transportfordon av olika typer. Dessa system special-anpassas alltid utifrån den rådande situationen och de rådande behoven hos kunden. Kontakta oss för rådfrågning och besök.

Polysafe

Polysafe används för säker hantering av IBC-behållare. Polysafen säkerställer och förhindrar med sin unika konstruktion att en IBC-behållare som är ansluten till ett kärl inte kan lyftas och därmed orsaka ett kemikalieutsläpp.

Säkerhetsskåp för pumpar

Polyproject tillverkar en mängd olika typer av säkerhetsskåp för pumpar, vi tillverkar säkerhetsskåp för inomhus eller utomhusbruk.

kemikaliehantering

Invallningar

Väldigt många befintliga cisterner och kärl uppfyller inte dagens krav på invallning. Istället för att byta ut den befintliga cisternen mot en ny så tillverkar vi invallningar som placeras under den befintliga cisternen, så att den därmed uppfyller dagens säkerhetskrav från myndigheter. Om omständigheterna förhindrar cisternen att flyttas undan för att installera en invallning under, så erbjuder vi även på-platsbyggda invallningar som special anpassas där cisternen står.

kemikaliehantering - invallningar

Kontakta oss på Polyproject för rådfrågning om just er kemikaliehantering.