• Du är här:
  • Hem /
  • Kontakt /

Kontaktinformation

Telefon: 011 – 32 01 00
Fax: 011 – 39 10 80
E-post: welcome@polyproject.com

Besöks- & faktureringsadress:
Gamla Krokeksvägen 35
618 33 Kolmården

E-post och telefonnummer

Administration

Frank Betander Dysenius, VD
Telefon: 011 – 320 204
Mobil: 070 – 532 25 78
E-post: frank.betander@polyproject.com

Isabell Lindahl, Ekonomichef
Telefon: 011 – 320 216
Mobil: 072 – 517 43 43
E-post: isabell.lindahl@polyproject.com

Produktion

Anders Johansson, Beredning och produktionsplanering
Telefon: 011 – 320 101
Mobil: 072 – 080 89 95
E-post: anders.johansson@polyproject.com

Peter Runnman, Verkmästare
Telefon: 011 – 320 102
Mobil: 072 – 080 89 96
E-post: peter.runnman@polyproject.com

Sven Dahl, Beredning
Telefon: 011 – 320 104
Mobil: 070 – 332 11 04
E-post: sven.dahl@polyproject.com

Daniel Bergsten, Teknisk chef
Telefon: 011 – 320 206
Mobil: 070 – 632 11 45
E-post: daniel.bergsten@polyproject.com

Försäljning

Jan Bergsten, Ansvarig projekt
Telefon: 011 – 320 203
Mobil: 070 – 320 21 38
E-post: jan.bergsten@polyproject.com

Erik Rydell, Säljare Pumpstationer
Telefon: 011 – 320 201
Mobil: 072 – 205 07 85
E-post: erik.rydell@polyproject.com

Markus Nissinen, Projektledare och teknisksäljare
Telefon: 011 – 320 202
Mobil: 072 – 505 88 60
E-post: markus.nissinen@polyproject.com

Christian Herrgård, Teknisk säljare
Telefon: 011 – 320 208
Mobil: 072 – 247 28 08
E-post: christian.herrgard@polyproject.com

Torleif Lundsten, Teknisk säljare pumpar och instrumentering
Telefon: 011 – 320 209
Mobil: 072 – 402 78 09
E-post: torleif.lundsten@polyproject.com