• Du är här:
  • Hem /
  • Lamellseparator SedSep®-C Typ Plate Pac /

Lamellseparator SedSep®-C Typ Plate Pac

  • Kapacitet från små till stora flöden
  • Standardiserade moduler från 20 m² – 200 m²
  • Designade för de mest krävande vattenreningsbehoven.
  • Korrosionsbeständigt material
  • Låg vikt
  • Smidiga att montera

Funktionsbeskrivning

Det inkommande, flockade vattnet leds in i mellan modulerna. Utrymmet fungerar som ett försedimenteringssteg, eftersom det är väl tilltaget och öppet nertill.

Vattenströmmen går sedan ner under lamellpaketet och fördelas jämt in i varje lamellfack som inbördes är slutna. Avdrag av det renade vattnet sker över tandade skibord på långsidorna och leds sedan in i en öppen ränna till utloppsanslutningen.

SedSep®-C PlatePac-modulerna arbetar enligt motströms principen.

C/C avståndet mellan lamellerna borgar för god driftsäkerhet även vid höga slambelastningar.

Modulerna är kompletta enheter som smidigt monteras på två tvärgående upplag.

lamellseparator_plate_pac