• Du är här:
  • Hem /
  • Lamellseparator SedSep® med slamkona /

Lamellseparator SedSep® med slamkona

  • Kapacitet från 1m³ /h – 200 m³/h
  • Standardiserade storlekar för de mest krävande vattenreningsbehoven.
  • Korrosionsbeständigt material
  • Låg vikt

Funktionsbeskrivning

Det inkommande, flockande avloppsvattnet leds in i ett inloppsschakt. Inloppsschaktet fungerar som ett försedimenteringssteg, eftersom det är väl tilltaget och öppet nertill.

Vätskeströmmen fördelas sedan exakt in i varje lamellfack som inbördes är slutna. Avdrag av det renade vattnet sker över tandat skibord, som på dom större anl. är justerbart. Vattnet leds sedan in i en öppen ränna till utloppsanslutningen.

I SedSep®-anläggningarna sker vätskeflödet diagonalt genom lamellerna, vilket innebär att konflikten mellan vattenströmmen och slammet som skall avskiljas minimeras. C/C avståndet mellan lamellerna borgar för god driftsäkerhet även vid höga slambelastningar.

Lamellerna är har en rektangulär design och är utformade i paket om 2 lameller. Varje lamellpaket är individuellt upplyftbara och smidiga att hantera för rengöring och skötsel. Detta kan göras även under drift.

I lamellseparator typ SedSep® samlas det avskilda slammet i en kon.

lamellseparator_skiss_cone

1. Tank utförd i GAP, alt. stål
2. Inloppsschakt
3. Inloppsschakt
4. Lameller av PP
5. Skibord av PP
6. Utloppsränna av GAP, alt. stål
7. Inlopp, förorenat vatten
8. Utlopp, renat vatten
9. Slamkontroll
10. Slamuttag