• Du är här:
  • Hem /
  • Nyheter /
  • Polyproject i unikt utvecklingsarbete tillsammans med KTH och IVL /

Polyproject i unikt utvecklingsarbete tillsammans med KTH och IVL

3 juli, 2019

Ett omfattande utvecklingsarbete har lagts ned på KTH och IVL Svenska Miljöinstitutet de senaste åren för att ta fram en ny typ av kolfiberbaserad elektrod. Den gör det möjligt att effektivt utvinna vätgas från olika typer avloppsloppsvatten med höga ammoniumhalter. Samtidigt renas avloppsvattnet från ammoniumkvävet vilket innebär ytterligare en miljöfördel.

Läs mer kring projektet här!