• Du är här:
 • Hem /
 • Trumfilter /

Trumfilter

 

 

Trumfilter är ett mekaniskt filter som filtrerar bort fasta partiklar från olika typer av vätskor. Trumfilter är speciellt lämpligt att använda när andra typer av filter sätter igen på grund av för hög andel partiklar i vätskan som ska renas. Filtret är självrengörande och det avskilda slammet spolas bort från filtret och leds vidare. Trumfiltret kan användas kontinuerligt eller vid behov.

Polyprojects unika konstruktion är både enkel och robust med få rörliga delar som ger en lång livslängd på produkten. För att klara tuffa miljöer byggs trumfiltren i det korrosionsbeständiga materialet polypropen (PP).

Trumfiltren finns i tre olika storlekar för att passa ert behov perfekt.

 • Liten: 800 x 820 x 730  (H x B x L)
 • Mellan: 800 x 820 x 1150  (H x B x L)
 • Stor: 800 x 820 x 1570  (H x B x L)

 

Exempel på användningsområden:

 • Filtrering av avloppsvatten från ytbehandlingsindustrier.
 • Filtrering av recirkulationsvatten i olika anläggningar.
 • Filtrering av råvatten från vattendrag och sjöar till kommunala och industriella vattenförsörjningssystem.
 • Efterpolering av avloppsvattnet vid kommunala avloppsreningsverk för att antingen komplettera eller helt ersätta sandfilter och eftersedimenteringsbassänger.
 • Fiskodlingsanläggningar, både för recirkulerade anläggningar, där den höga driftsäkerheten är avgörande, och i öppna system för filtrering av intags- och utloppsvatten.
 • För filtrering och rening av organiskt belastat spillvatten.

 

Kontakta oss för mer information.